Δικαιολογητικά για την έκδοση Α.Φ.Μ.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Α.Φ.Μ.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Α.Φ.Μ.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση ΑΦΜ είναι:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για Έλληνες πολίτες και Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για αλλοδαπούς (πρέπει να έχουν μαζί και την ταυτότητα ή το διαβατήριο για επίδειξη, διαφορετικά οι φωτοτυπίες πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένες)
  • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση, όταν το ΑΦΜ θα εκδοθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  • Πιστοποιητικό γέννησης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ταυτότητα ή στερείται ταυτότητας (για παράδειγμα για τους ανήλικους)
  • Συμπλήρωση της δήλωση απόδοσης ΑΦΜ – Μ1
  • Συμπλήρωση της δήλωση σχέσεων φορολογούμενου Μ7 στην περίπτωση εξιουδοτησης

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα έντυπα Μ1 και Μ7.

Συνημμένα αρχεία:
SHARE