Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση έργου «Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική...

Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση έργου «Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία»

Περίληψη  διακήρυξης για την ανάθεση έργου «Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία»

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την περίληψη διακήρυξης που αναρτήθηκε στις 06/02/2015 με τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

και αφορά χωματουργικές εργασίες και τεχνικά έργα στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς και ημερομηνία διαγωνισμού 24/02/2015.

 

Συνημμένα αρχεία: