Ανανέωση δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ

Ανανέωση δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ

Ανανέωση δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ

Την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει προηγουμένως να κάνετε Εγγραφή στο Σύστημα με τα στοιχεία που σας έχουν αποδοθεί από την υπηρεσία της περιοχής σας(Παράρτημα ΟΑΕΔ-ΚΠΑ 2).

Μέσω της ιστοσελίδας www.oaed.gr, επιλέγετε το πεδίο e–Υπηρεσίες και ακολούθως «Εγγραφή Χρήστη στο Σύστημα«. Στην συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσετε την ονομασία χρήστη ,το συνθηματικό και τον κλειδάριθμο, όπως αναγράφονται στο «Έγγραφο απόδοσης Στοιχείων Ταυτοποίησης στην Διαδικτυακή Πύλη» το οποίο έχει εκδοθεί από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Εφόσον καταχωρήσετε με με επιτυχία τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα «Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγγραφή σας στο σύστημα». Ακολούθως θα πρέπει να εισέλθετε εδώ και να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας για να εισέρθετε .Με την είσοδο σας θα σας ζητηθεί να αλλάξετε το συνθηματικό που σας έχει αποδοθεί με ένα της επιλογής σας. Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί να κάνετε εκ νέου είσοδο με τα νέα στοιχεία, και πλέον μπορείτε να πλοηγηθείτε στο προφίλ σας και να ανανεώσετε το δελτίο ανεργία σας ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο παρακάτω.

Συνημμένα αρχεία:
SHARE