Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης...

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Μητρόπολης , περιόδου 2014-2023”

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Μητρόπολης , περιόδου 2014-2023”

Ο Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει ότι την 24η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ( λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Καρδίτσας στη διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα- 3ος όροφος – θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Μητρόπολης , περιόδου 2014-2023” με προεκτιμώμενη αμοιβή 20.304,43 € με Φ.Π.Α. (ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.).

Περισσότερα σχετικά εδώ.