Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης...

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης δημοτικού δάσους Ραχούλας Δ.Ε. Ιτάμου περιόδου 2015-2024”

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης δημοτικού δάσους Ραχούλας Δ.Ε. Ιτάμου περιόδου 2015-2024”

Ο Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει ότι την 24η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ( λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Καρδίτσας στη διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα- 3ος όροφος – θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης δημοτικού δάσους Ραχούλας Δ.Ε. Ιτάμου περιόδου 2015-2024” με προεκτιμώμενη αμοιβή 29.192,43 € με Φ.Π.Α. (ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.).

Περισσότερα σχετικά εδώ.