Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε Ερώτημα του ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε Ερώτημα του ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας για την Κράτηση 1% Υπέρ ΕΜΠ

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε Ερώτημα του ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας για την Κράτηση 1% Υπέρ ΕΜΠ

Σε απάντηση της από 08-10-2014 επιστολής του ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, περί της κατάργησης της υποχρέωσης καταβολής της κράτησης του 1% υπέρ ΕΜΠ, όπως αναφέρεται στον Ν.4254/2014, το Υπουργείο απέστειλε το με Αρ. Πρωτ. 293/20-02-2015 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο, «..δεν έχει καταργηθεί η κράτηση καθευατή, ποσοστού 1% υπέρ ΕΜΠ, αλλά μόνον η απόδοση της κράτησης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.»

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών:

ΤΕΕ 1

Η επιστολή του ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας:

TEE 2