Τι πρέπει να προσέχουν οι αγρότες με τα φορολογικά

Τι πρέπει να προσέχουν οι αγρότες με τα φορολογικά

Τι πρέπει να προσέχουν οι αγρότες με τα φορολογικά

Τι πρέπει να προσέχουν οι αγρότες με τα φορολογικά

«Βροχή» πέφτουν οι ερωτήσεις στους φοροτεχνικούς για τις φορολογικές δηλώσεις των αγροτών και πως θα γίνουν με το ισχύον καθεστώς. Οι φοροτεχνικοί δηλώνουν πως το 70% των ερωτήσεων που θέτουν συνάδελφοί τους σε σχετικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται αφορούν τις επιδοτήσεις.

Ο φοροτεχνικός Γ.Παπαδημητρίου, αναφέρει τι θα πρέπει να προσέξουν οι αγρότες με τα φορολογικά τους και διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Επιδοτήσεις

• Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι είναι άλλο η τιμολόγηση των επιδοτήσεων και άλλο η φορολόγηση τους.

• Για το 2014 που μας ενδιαφέρει, πρέπει να τιμολογήσουμε όλες τις επιδοτήσεις που υπάρχουν στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο επιλέγουμε ως έτος ενίσχυσης το 2014.

• Εκδίδουμε τιμολόγια για την ενιαία ενίσχυση (προκαταβολή και εξόφληση), εξισωτική, συνδεδεμένη κλπ., οι οποίες εμφανίζονται με ημερομηνία πληρωμής το 2014.

• Τα τιμολόγια τα εκδίδουμε με ημερομηνία πληρωμής (όπως αυτή εμφανίζεται στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ).

• Δεν εκδίδουμε τιμολόγιο για τον ΕΦΚ.

• Αν κάποιος έχει εκδώσει τιμολόγιο για τον ΕΦΚ και εμφάνισε την κίνηση στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα και δεν χρειάζεται να προβεί σε τροποποιητική δήλωση.

• Ομοίως, αν έχει σταλεί περιοδική ΦΠΑ περιλαμβάνοντας τις επιδοτήσεις, ή χωρίς τις επιδοτήσεις, δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχει λόγος να προβεί κάποιος σε τροποποιητική δήλωση. ΦΠΑ.

• Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εμφανιστούν στη ΜΥΦ του 2014.

• Οι επιδοτήσεις καταχωρούνται στον κωδικό 310 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, ενώ τα τιμολόγια που αφορούν σε πωλήσεις προϊόντων που έγιναν με απαλλαγή ΦΠΑ, θα πρέπει να εμφανίζονται στον κωδικό 309.

• Για τις επιδοτήσεις οι οποίες αφορούν το έτος 2013 και έχουν ημερομηνία πληρωμής το 2014, θα πρέπει να εκδώσουμε τιμολόγιο και να εμφανιστούν στη ΜΥΦ υποχρεωτικά όπως και όλες οι υπόλοιπες.

• Για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2014 και έγινε η πληρωμή τους το 2015, δεν έχουμε υποχρέωση και δεν εκδίδουμε τιμολόγιο, αφού έχει καταργηθεί η υποχρέωση έκδοσης με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014.

• Στην περίπτωση που δεν υπάρξει διάταξη περί απαλλαγής και τελικά φορολογηθούν οι επιδοτήσεις, τότε:

- α) Τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2013 (οι οποίες πληρώθηκαν το 2014, εκδώσαμε τιμολόγιο και τις στείλαμε στη ΜΥΦ), δεν θα τις λάβουμε καθόλου υπόψη στο Ε-3, αφού έχουν υπολογιστεί στον αντικειμενικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών του 2013.

- β) Τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2014 (οι οποίες πληρώθηκαν το 2015 και δεν εκδώσαμε τιμολόγιο αφού δεν προβλέπεται πλέον), θα τις συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό των κερδών του 2014, γιατί έχουμε αυτοτέλεια των χρήσεων.

Εκκαθαρίσεις

• Οι εκκαθαρίσεις που δόθηκαν από τους συνεταιρισμούς στα μέλη τους και είναι του κανονικού καθεστώτος, θα καταχωρηθούν στον κωδικό 309.

• Ομοίως θα καταχωρηθούν τα τιμολόγια πώλησης με απαλλαγή ΦΠΑ, όπως επίσης και τα τιμολόγια που έχουν προκύψει από την αυτοτιμολόγηση των εμπόρων, των εκκοκκιστηρίων κλπ.

• Οι εκκαθαρίσεις στις ΜΥΦ, θα καταχωρηθούν ως πωλήσεις που ψάχνουν απέναντι αντισυμβαλλόμενο (τιμολόγια εκροών) και όχι ως μη διασταυρούμενη πώληση.

• Στις περιπτώσεις που υπάρχουν κρατήσεις στην εκκαθάριση (οι οποίες αφορούν έξοδα του συνεταιρισμού), με τον ίδιο αριθμό παραστατικού θα καταχωρηθούν ως έξοδα, τα οποία ψάχνουν απέναντι επίσης αντισυμβαλλόμενο (τιμολόγια εισροών) και όχι ως μη διασταυρούμενο έξοδο.

• Το ποσό της εκκαθάρισης που πάει στη ΜΥΦ, είναι το αρχικό ποσό χωρίς να αφαιρεθεί η προμήθεια. Η αφαίρεση της προμήθειας γίνεται για να δούμε αν το υπόλοιπο είναι κάτω από 15.000,00 € και κατ’ επέκταση αν έχει υποχρέωση να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς.

Φ.Π.Α.

• Δεν προκύπτει από πουθενά και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, να συμφωνεί η περιοδική ΦΠΑ με το Ε3 και με τις ΜΥΦ. Επομένως δεν υπάρχει και κανένας λόγος, κάποιος ο οποίος έχει υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ με ή χωρίς τις επιδοτήσεις, να προβεί σε τροποποιητική δήλωση και να τις καταχωρήσει ή να τις διαγράψει αντίστοιχα. Αφήστε τις περιοδικές ΦΠΑ όπως είναι, δεν αλλάζει κανένα αποτέλεσμα.

• Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται μηδενικές (τελείως) για τα πρώτα τρία 3μηνα και σωρευτικά όλα τα έσοδα και τα έξοδα στο 4ο 3μηνο.

• Για τους αγρότες οι οποίοι μέχρι το 2013 υπέβαλλαν ανά 3μηνο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το πιστωτικό υπόλοιπο καταχωρείται στον κωδικό 402 (λοιπά προστιθέμεθα ποσά).

• Στον ίδιο κωδικό καταχωρείται και το ποσό που προέκυψε από τη δήλωση αποθεμάτων που υπεβλήθη (για όσους υπέβαλλαν).

• Για όσους προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ σημαντικό και θέλουν να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής στη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει το ποσό αυτό να αναγραφεί στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 503, ενώ στον κωδικό 504 θα γίνει διαγράμμιση στη στήλη 4.

• Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί η περιοδική ΦΠΑ χωρίς να αναγράφεται το ποσό για επιστροφή στον κωδικό αυτό, θα πρέπει να γίνει τροποποιητική περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

• Η αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για επιστροφή γίνεται εξαιτίας της διαφοράς συντελεστή (πωλήσεις με απαλλαγή ΦΠΑ ή εξαγωγή, ενώ οι αγορές Α’ υλών & δαπανών είναι με ΦΠΑ).