Επενδύσεις και τουρισμός ενίσχυσαν τον ρυθμό ανάπτυξης το γ΄ τρίμηνο του 2014

Επενδύσεις και τουρισμός ενίσχυσαν τον ρυθμό ανάπτυξης το γ΄ τρίμηνο του 2014

Επενδύσεις και τουρισμός ενίσχυσαν τον ρυθμό ανάπτυξης το γ΄ τρίμηνο του 2014

Με ρυθμό 1,3% «έτρεξε» η ελληνική οικονομία στο τελευταίο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται στο 0,7% πέρυσι. Στους τελευταίους τρεις μήνες του προηγούμενου έτους, οι επενδύσεις κατέγραψαν σημαντική αύξηση, ενώ ανοδικά κινήθηκαν η κατανάλωση και οι εξαγωγές, αλλά και οι εισαγωγές.

Από τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η ελληνική οικονομία κινήθηκε πέρυσι εντός των στόχων που είχαν τεθεί, καθώς προβλεπόταν ανάπτυξη 0,6%. Συνολικά, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε στα 186,2 δισ. ευρώ το 2014, από 185 δισ. ευρώ που ήταν το 2013, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο πέρυσι ανήλθε στα 46,6 δισ. ευρώ. Το καλύτερο τρίμηνο του 2014 ήταν το τρίτο (46,8 δισ. ευρώ), ενώ το χειρότερο ήταν το πρώτο (46,3 δισ. ευρώ).

Ο τουρισμός είναι σαφές ότι βοήθησε στη διαμόρφωση της εικόνας αυτής, ωστόσο στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 καταγράφηκε και σημαντική αύξηση των επενδύσεων. Ειδικότερα, στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2013 καταγράφηκε:

1. Ανοδος των επενδύσεων συνολικά κατά 36,4%. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 5,8 δισ. ευρώ, από 4,2 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2013. Παρ’ όλα αυτά, το ποσό παραμένει μικρότερο από εκείνο του τελευταίου τριμήνου του 2012 που ήταν 6,7 δισ. ευρώ.

2. Η συνολική κατανάλωση έφθασε στα 42,6 δισ. ευρώ από 42,4 δισ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2013 (αύξηση κατά 0,5%) και 42,3 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2012. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,4% στα 32,6 δισ. ευρώ, ενώ η δημόσια περιορίστηκε στα 9,7 δισ. ευρώ ή κατά 2,6%.

3. Οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 10,3% και έφθασαν στα 14,1 δισ. ευρώ από 12,7 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές είναι μεγαλύτερες και από το τελευταίο τρίμηνο του 2012 που είχαν διαμορφωθεί στα 13 δισ. ευρώ.

4. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι οι εξαγωγές. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ αυξήθηκαν κατά 17,9% και έφθασαν τα 15,9 δισ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, πάντως, το εμπορικό έλλειμμα μέσα σε ένα χρόνο διευρύνθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 από 756 εκατ. ευρώ που ήταν στην αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Ωστόσο, παρά τη βελτίωση που παρουσιάστηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2014, η πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2015 δεν φαίνεται ότι μπορεί να επαληθευτεί. Ο στόχος είναι η οικονομία να μεγεθυνθεί κατά 2,9%, αλλά η αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ελλάδα αυτή την περίοδο καθιστά διστακτικούς τους οικονομολόγους ως προς την επιβεβαίωση του συγκεκριμένου στόχου. Αβεβαιότητες τις οποίες επισήμανε και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην ετήσια έκθεσή της, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία.