Προαιρετική η δήλωση μισθώσεων αγροτεμαχίου εφοσον δεν ξεπερνά τα 80 ευρώ

Προαιρετική η δήλωση μισθώσεων αγροτεμαχίου εφοσον δεν ξεπερνά τα 80 ευρώ

Προαιρετική η δήλωση μισθώσεων αγροτεμαχίου εφοσον δεν ξεπερνά τα 80 ευρώ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την ΠΟΛ 1028/23/1/2015, απαλλάσσει από την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας, τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που εκμισθώνουν την ιδιοκτησία τους σε γεωργούς, εφόσον το μίσθωμα αυτό δεν ξεπερνά τα 80 ευρώ.

Συνεπώς, πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλουν τα συμφωνητικά, είναι μόνο οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν αγροτικές εκτάσεις με τίμημα μεγαλύτερο των 80 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων, εκπνέει στις 31/3/2015 για τα μισθώματα που συνασθήκαν έως 31/12/2014.