Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Καρδίτσας σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Καρδίτσας σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Καρδίτσας σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ
Γ Ε Μ Η ΑΠΟ 1.3.2015

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι από 01.03.2015 (Ν.4314/2014, KYA με αρ. πρωτ. 79752&79760/30.12.2014) οι αιτήσεις:
1. για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, και αποσπασμάτων πράξεων ΓΕΜΗ θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr
2. για καταχώριση μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) στο ΓΕΜΗ θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή στο ΓΕΜΗ.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η καταβολή του ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ. Τόσο η καταβολή του κόστους χορήγησης πιστοποιητικού, αντιγράφου, αποσπασμάτων ΓΕΜΗ, όσο και του τέλους διατήρησης ΓΕΜΗ γίνεται είτε με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/prepaid κάρτας, είτε με χρήση κωδικών ΔΙΑΣ, αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.
Παρακαλούμε τα μέλη μας να λάβουν εγκαίρως τους κωδικούς πρόσβασης από το https://services.businessportal.gr, όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες για την απόκτηση των κωδικών καθώς και video παρουσίασης.