Στη αντικατάσταση των στηθαίων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Π.Ε Λάρισας...

Στη αντικατάσταση των στηθαίων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Π.Ε Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στη αντικατάσταση των στηθαίων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Π.Ε Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Βελτιώνουμε την οδική ασφάλεια της Π.Ε Λάρισας»

Ξεκινά στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Λάρισας, μετά την σημερινή υπογραφή της σύμβασης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους ΚΑΠ, ενώ η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Με τα έργα αυτά βελτιώνουμε την ασφάλεια του οδικού δικτύου όπου υπάρχει ανάγκη. Οι Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν καταγράψει και επισημάνει επικίνδυνες θέσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας, όπου χρίζουν παρέμβασης. Μέλημά μας είναι η ασφάλεια της μετακίνησης των ανθρώπινων κοινοτήτων και των εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας αλλά και των επιπτώσεων τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου».

Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται να αντικατασταθούν αλλά και να κατασκευασθούν εξ΄ αρχής, στηθαία ασφαλείας συνολικού μήκους 1.500 μ., (κυρίως ορεινές και ημιορεινές περιοχές), κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, αρμοδιότητος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Σε θέσεις που τα στηθαία ασφαλείας χρήζουν αντικατάστασης προβλέπεται, με την παρούσα εργολαβία, να αποξηλωθούν και να μεταφερθούν στον χώρο του εργοταξίου του μηχανικού εξοπλισμού επί της οδού Φαρσάλων στην Λάρισα.

Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι να αυξηθεί η ασφάλεια του παραπάνω οδικού δικτύου, η προστασία των διερχόμενων αυτοκινήτων για την ελαχιστοποίηση θανατηφόρων ατυχημάτων. Στα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) θα γίνεται η απαραίτητη όπως ορίζει η ΕΣΥ (ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) κεφάλαιο Β άρθρο 3 παρ. 3.3.6., σύνταξη μελέτης και θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα. Η τοποθέτηση θα γίνεται αυστηρά με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.