Δημοσίευση της Έκθεσης: «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — κατάσταση και προοπτικές 2015»

Δημοσίευση της Έκθεσης: «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — κατάσταση και προοπτικές 2015»

Δημοσίευση της Έκθεσης: «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — κατάσταση και προοπτικές 2015»

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου  η έκθεση: «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — κατάσταση και προοπτικές 2015». Την έκθεση συνθέτουν δύο εκθέσεις και 87 ηλεκτρονικές ενημερώσεις.

Οι επιμέρους εκθέσεις είναι η «Συνθετική Έκθεση» και η «Αξιολόγηση των παγκόσμιων μέγα-τάσεων» τις οποίες συνοδέυουν 11 ενημερώσεις για τις παγκόσμιες μέγα – τάσεις, 25 ευρωπαϊκές ενημερώσεις, 9 ενημερώσεις που αφορούν συγκρίσεις μεταξύ χωρών, 39 ενημερώσεις ανά χώρα (βάσει των εθνικών εκθέσεων για την κατάσταση του περιβάλλοντος) και τρεις περιφερειακές ενημερώσεις.

Ενόψει  της δημοσίευσης της έκθεσης, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΑΠΕΝ, Γ. Τσιρώνης, δήλωσε:

«Τα δεδομένα και τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά το πόσο σημαντικό είναι να πραγματοποιηθεί η οικολογική μεταστροφή στις κοινωνίες.

Το Υπουργείο μας θα εργαστεί σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση διασφαλίζοντας όρους και πολιτικές που στοχεύουν στη βιωσιμότητα και την ευημερία.

Στον αγώνα αυτό θέλουμε αρωγούς όλους τους ενεργούς πολίτες και τα κινήματα. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας!»

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση : http://www.eea.europa.eu/soer

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος- Δελτίο Τύπου

SHARE