Εκμίσθωση Δημοτικών καταστημάτων στην Λαϊκή Αγορά

Εκμίσθωση Δημοτικών καταστημάτων στην Λαϊκή Αγορά

Εκμίσθωση Δημοτικών καταστημάτων στην Λαϊκή Αγορά

Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να διεξάγει δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών καταστημάτων στην Δημοτική Αγορά. Η διεξαγωγή θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου 2015.
Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ