«Λίφτινγκ» στο οδικό δίκτυο των Δήμων Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου πραγματοποιεί η...

«Λίφτινγκ» στο οδικό δίκτυο των Δήμων Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

«Λίφτινγκ» στο οδικό δίκτυο των Δήμων Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των Δήμων Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Κοπή βλάστησης στις εθνικές οδούς» προϋπολογισμού 36.408,00 €, με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ερεισμάτων –πρανών και τάφρων στο Εθνικό οδικό δίκτυο Δ.Αλμυρού –Δ. Φερρών αρμοδιότητος συντήρησης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων. Το πρόγραμμα κοπή βλάστησης – καθαρισμού ερεισμάτων –πρανών, θα υλοποιηθεί στο Εθνικό οδικό δίκτυο Δήμων Ρήγα Φερραίου και Αλμυρού και περιλαμβάνει εργασίες κοπή βλάστησης -καθαρισμού ερεισμάτων – πρανών και τάφρων. Οι ακριβείς θέσεις καθαρισμού έχουν επιλεγεί μετά από λεπτομερή καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοπής-καθαρισμού, βλάστησης σε ερείσματα και πρανή πλάτους έως 2,00μ., τοπικές επεμβάσεις σε τμήματα όπου κρίνει και υποδείξει η υπηρεσία, κοπής και καθαρισμού και κλάδεμα θάμνων και δένδρων, που εμποδίζουν την κυκλοφορία και την ορατότητα της οδού. Επίσης θα γίνει καθαρισμός επενδεδυμένων ανοικτών τάφρων. Ακόμα σε τμήματα που κρίνει και υποδείξει η υπηρεσία θα γίνει βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή