Πως θα φορολογηθούν τελικά οι ‘’μπλοκάκιδες’’ και οι περιστασιακά απασχολούμενοι

Πως θα φορολογηθούν τελικά οι ‘’μπλοκάκιδες’’ και οι περιστασιακά απασχολούμενοι

Πως θα φορολογηθούν τελικά οι ‘’μπλοκάκιδες’’ και οι περιστασιακά απασχολούμενοι

Με την διευκρινιστική ΠΟΛ 1047/2015, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων , διασαφηνίζει τον τρόπο φορολόγησης διαφόρων εισοδημάτων, και αν αυτά θα υπαχθούν στην κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα,
Α)Τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση, τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα προγράμματα αυτά),τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.,τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.
Για τα παραπάνω εισοδήματα θεωρείται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση όπως ορίζει η περ.΄β παρ.2 άρθρου 12 του ΚΦΕ, και συνεπώς τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων.

Β)Αμειβόμενοι με μπλοκάκι
Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με μπλοκάκι θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων αλλά υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Υπάρχει εγγραφή σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο(εργοδότη).
2. Συνολικό ακαθάριστο εισόδημα προερχόμενο από έναν έως τρείς εργοδότες ή εφόσον υπερβαίνουν τους τρείς, το 75% του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος να προέρχεται από έναν.
3. Δεν έχει εμπορική ιδιότητα
4. Η επαγγελματική του εγκατάσταση να είναι ίδια με την κατοικία τους(ισχύει και για τους φιλοξενούμενους).Επισημάνεται ότι όσοι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 χρησιμοποιούσαν ως έδρα την κατοικία τους χωρίς να δηλώσουν την εν λόγω μεταβολή στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορούν να υποβάλλουν μεταβολή της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι και 31.03.2015 χωρίς την επιβολή κυρώσεων

Γ)Μικτό εισόδημα από μπλοκάκια και μισθωτή εργασία
Ο φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα από μπλοκάκι και από μισθωτή εργασία, θα φορολογηθεί για τα μεν εισοδήματα από μισθωτή εργασία με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, ενώ για τα εισοδήματα από τα μπλοκάκια με την κλίμακα 26% έως τις 50,000 φορολογητέο εισόδημα και 50% για το υπερβάλλον.

Taxshield logo

Βασιλόγαμβρος Χρήστος
Οικονομολόγος-Λογιστής
Ηρώων Πολυτεχνείου 6_Καρδίτσα
τηλ:2441_181025

SHARE
Οικονομολόγος-Λογιστής. Απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα. Τηλ: 2441181025.