Τα δικαιολογητικά για την δήλωση ΟΣΔΕ

Τα δικαιολογητικά για την δήλωση ΟΣΔΕ

Τα δικαιολογητικά για την δήλωση ΟΣΔΕ

Όπως είναι γνωστό οι, οι διαδικασίες υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015 (ΟΣΔΕ) έχουν ξεκινήσει.Οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης είτε μόνοι τους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα της επιλογής του(Φορέας Α΄ ή Β΄ βαθμού).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υπόχρεοι σε δήλωση είναι:

• Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού 2014

• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης(πρέπει να διακρίνεται ο αριθμός λογαριασμού)

• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

• Τίτλοι κατοχής για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, και μισθωτήρια για τα ενοικιαζόμενα

• Αντίγραφο Μητρώου Αιγοπροβάτου(για κτηνοτρόφους)

• Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών(αν συντρέχει λόγος)

Οι καταληκτικές ημερομηνίες εμπρόθεσμης υποβολής είναι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015,και όπως έχει ανακοινωθεί δεν θα υπάρξουν παρατάσεις.