Γεύμα ελπίδας!!

Γεύμα ελπίδας!!

Γεύμα ελπίδας!!

Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικοποίησης οι νέοι – ες του ¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨ του Δήμου Καρδίτσας, πραγματοποίησαν έξοδο σε εστιατόριο συνοδευόμενοι από το προσωπικό του Κέντρου, τους εθελοντές κα. Μαστρογιαννίτου Ρέα και Σουλτάτη Γιάννα καθώς και την Πρόεδρο του Δ.Σ. και Αντιδήμαρχο κα. Αντωνίου Ελένη και τον Αντιπρόεδρο κ. Ψημμένο Σωτήρη. Το τραπέζι ήταν προσφορά του ¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨ από τις δωρεές που συγκεντρώνονται στο Κέντρο. Τα προγράμματα Κοινωνικοποίησης, τα οποία είναι προσεκτικά σχεδιασμένα , αποσκοπούν στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων καθώς και στην εξοικείωση τους με τους δρόμους και τα καταστήματα της πόλης μας

SHARE