Κανονικά οι πληρωμές των αγροτών διαβεβαιώνει η Χρυσούλα Κατσαβριά

Κανονικά οι πληρωμές των αγροτών διαβεβαιώνει η Χρυσούλα Κατσαβριά

Κανονικά οι πληρωμές των αγροτών διαβεβαιώνει η Χρυσούλα Κατσαβριά

Σχετικά με τις πρόσφατες ανησυχίες που καλλιεργήθηκαν και απασχολούν τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας η Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ προέβη στην ακόλουθη δήλωση.

Η Κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα σε αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία, διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα του Οργανισμού που δε χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμή δικαιούχων, τηρούνται σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως άλλωστε επιτρέπει και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.
Όπως διευκρίνισε ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη χρησιμοποίησης των διαθεσίμων αυτών για πληρωμές δικαιούχων, η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον υπόλογο του λογαριασμού να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό, εντός δύο εργάσιμων ημερών, και χωρίς περεταίρω όχληση.
Η απόφαση αυτή, μόνο θετικά λειτουργεί, καθώς καθιστά τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού τοκοφόρα με τόκο από 0,3% που ήταν μέχρι σήμερα στην Τράπεζα του Ομίλου Πειραιώς σε πάνω από 2% στην Τράπεζα της Ελλάδος. Γεγονός που αποτελεί επιλογή καλής διαχείρισης των αποθεματικών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καμία ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει στον αγροτικό κόσμο, καθώς οι πληρωμές θα καταβάλλονται κανονικά.
Επιπλέον, η συνδεδεμένη ενίσχυση στους τευτλοπαραγωγούς πρόκειται να αυξηθεί, μέχρι και 40%. Στόχος του Υπουργείου είναι να αυξηθούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και να φτάσουν στα 95.000 στρέμματα.
Τέλος, το Υπουργείο σχεδιάζει ως πρώτη πρόταση νόμου ένα νέο πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, με βασικούς άξονες τη δημιουργία πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών ανά κλάδο και ισχυρών ομάδων παραγωγών ανά προϊόν. Πρόκειται για ένα αναγκαίο βήμα για την ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών.
Οι ρητορείες περί μη έγκαιρης καταβολής των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλονται είτε σε άγνοια, είτε σε μικροπολιτική, που τελικά δεν καταφέρνει να παραγάγει αντιπολίτευση, αλλά μόνο δημιουργεί ανησυχία στον αγροτικό κόσμο χωρίς να υπάρχει λόγος.

Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου
Βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ

SHARE