Διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων τουγια το...

Διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων τουγια το έτος 2015-2016

Διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων τουγια το έτος 2015-2016
Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την « ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 30.000,00 ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 19/03/2015.
Κατεβάστε την περίληψη στ συνημμένο αρχείο παρακάτω.
Συνημμένα αρχεία: