Εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ρύθμισης στον ΟΑΕΕ

Εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ρύθμισης στον ΟΑΕΕ

Καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4305/2014

Εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ρύθμισης στον ΟΑΕΕ

Με δελτίο τύπου  ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της δόσης ρύθμισης μηνός Μαρτίου

Δελτίο Τύπου

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 23.3.2015 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω ’μεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους για την εξόφληση της δόσης, κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους.

Δεδομένου ότι κατά το πρώτο εξάμηνο δεν παρέχεται δυνατότητα καθυστέρησης δόσεων, προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την προηγούμενη μέρα (Παρασκευή 20. 3. 2015).

SHARE