ΕΣΠΑ: Πληρώνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ: Πληρώνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ: Πληρώνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης υπέγραψε στις 2/3/2015 την απόφαση καταβολής επιχορήγησης ύψους 10.282,596,56 € στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και αποπληρωμών στους Δικαιούχους του Προγράμματος »Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013». (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 2/3/2015).

Κατεβάστε την απόφαση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
SHARE