Μελέτη οριοθέτησης ρέματος «Άσπρος» & «Ταυρωπός»

Μελέτη οριοθέτησης ρέματος «Άσπρος» & «Ταυρωπός»

Μελέτη οριοθέτησης ρέματος «Άσπρος» & «Ταυρωπός»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ο Δήμος Καρδίτσας (Διεύθυνση  Υπηρεσίας Δόμησης – Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών με θέμα την Μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος «Άσπρος» και του ρέματος Ταυρωπού στη θέση κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Καροπλεσίου ισχύος 0,99ΜW. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Στις 2-3-2015 στάλθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας και στο Τοπικό Συμβούλιο Καροπλεσίου η μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος «Άσπρος» και του ρέματος «Ταυρωπού» στη θέση κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Καροπλεσίου ισχύος 0,99ΜW για να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2.3 του Ν. 4258/2014.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την οριοθέρηση του ρέματος «Ασπρος» και την οριοθέτηση του ρέματος «Ταυρωπός».

Η ανάρτηση γίνεται προς ενημέρωση του κάθε ενδιαφερομένου.

SHARE