Ηλεκτρονικά τα συμφωνητικά μεταξύ επιτηδευματιών

Ηλεκτρονικά τα συμφωνητικά μεταξύ επιτηδευματιών

Ηλεκτρονικά τα συμφωνητικά μεταξύ επιτηδευματιών

Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων, πλέον θα καταχωρούνται με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω της εφαρμογής TAXISnet, αντικαθιστώντας την προσκόμιση τους για θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως ανακοίνωσε με την απόφαση ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23.1.2015 η Γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την απόφαση:
«2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο».

Για να μπείτε στην εφαρμογή κάντε κλικ εδώ και ακολούθως επιλέξτε  »Είσοδος στην εφαρμογή»

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες υποβολής ακολουθεί το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Συνημμένα αρχεία:
SHARE