Πολυνομοσχέδιο:Κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία στον ΟΑΕΕ

Πολυνομοσχέδιο:Κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία στον ΟΑΕΕ

Πολυνομοσχέδιο:Κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία στον ΟΑΕΕ

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση, προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση. Να υπενθυμίσουμε ότι με τον νόμο 4310/2014 είχε παραταθεί η δυνατότητα επιλογής της αμέσως κατώτερης ή δεύτερης κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Στην ουσία με την παρούσα διάταξη, δίνεται η ευκαιρία στους ασφαλισμένους να επιλέξουν και την τρίτη κατώτερη κατηγορία από αυτήν που υπάγονταν, και την διατήρηση της μέχρι την 31/12/2016.Ασφαλισμένοι που είχαν ασκήσει το δικαίωμα της επιλογής μπορούν με νέα αίτηση να επιλέξουν τον αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται.

Ακολουθεί το ακριβές άρθρο του πολυνομεσχεδίου

Άρθρο 27

Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89, A”), όπως η προθεσμία αυτής παρατάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258, Α”), μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία εκ των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το π.δ. 5/2007 (ΦΕΚ 4, Α”), από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά, και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31/12/2016.

Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89, A”), όπως ισχύει, μπορούν, με νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση χορηγείται μέχρι δύο φορές.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων υπαγωγής, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89, A”), όπως ισχύει.

SHARE