Ώρα πληρωμής για τους παραγωγούς ΑΠΕ

Ώρα πληρωμής για τους παραγωγούς ΑΠΕ

Ώρα πληρωμής για τους παραγωγούς ΑΠΕ

Ώρα πληρωμής για τους παραγωγούς ΑΠΕ, ιδιοκτήτες φωτοβολταικών πάρκων, των τιμολογίων για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2014 συμφώνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΛΑΓΗΕ

Η χθεσινή ανακοίνωση:

Με τις νέες εντολές που έδωσε σήμερα ο ΛΑΓΗΕ στις Τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2014.
Με τις σημερινές εντολές εξοφλούνται 240 πάρκα, συνολικού πληρωτέου ποσού έως 258.128€.

SHARE