Προς παράταση η προθεσμία νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Προς παράταση η προθεσμία νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Προς παράταση η προθεσμία νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.
Από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης των σταβλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για 18 μήνες από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι τις 12 – 09 – 2016