Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 17-03-2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 17-03-2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 17-03-2015

Την Τρίτη 17-03-2015 στις 6:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη δομή “Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 435/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διακοπής εργασιών τοποθέτησης περιπτέρου Νιαβή (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με στάθμευση οχημάτων σε διαγραμμισμένες θέσεις του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Ευ. Ευαγγελίδου)
 11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2015 (σκέλος απ’ευθείας αναθέσεων) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 12. Συζήτηση – ενημέρωση επί αιτήματος του αναδόχου του έργου “Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας” για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)