Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ανακοίνωση αναρτήθηκε από το ΥΠΕΚΑ για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (www. buildingcert.gr).

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι σχετικά με την καταχώρηση Διπλοτύπου Είσπραξης για Εγγραφή ή / και Ανανέωση Συνδρομής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σας υπενθυμίζουμε ότι :

  1. Τα διπλότυπα είσπραξης για εγγραφή ή / και ανανέωση συνδρομής στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και δεν απαιτείται να αποστέλλονται στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος.
  2. Το αρχείο του ηλεκτρονικού παραβόλου (εφαρμογή e-paravolo), όπως αυτό σας χορηγείται προς εκτύπωση από τη σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ θα πρέπει να υποβάλλεται στο buildingcert.gr μόνο μετά την περάτωση των διαδικασιών πληρωμής του. Η τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΥΕΠΕΝ, θα γίνεται μέχρι νεότερης ενημέρωσης μέσω των αριθμών 2106969609 και 2106974759