Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 110 θέσεις στη ΔΕΗ

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 110 θέσεις στη ΔΕΗ

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 110 θέσεις στη ΔΕΗ

Προκήρυξη 110 θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του ισότοπου του ΑΣΕΠ.Η έναρξη υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 15 Απριλίου με καταληκτική ημερομηνία στις 29 του ίδιου μήνα.
Μετά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

SHARE