Έρχεται η ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς ακινήτων

Έρχεται η ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς ακινήτων

Έρχεται η ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς ακινήτων

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή η ρύθμιση που απαγορεύει τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Η ρύθμιση θα προβλέπει τις προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων στην ρύθμιση, όπου μεταξύ άλλων θα πρέπει:

• Να αφορά πρώτη κατοικία και ως τέτοια να έχει δηλωθεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος
• Να μην υπερβαίνει σε αξία το υπό προστασία ακίνητο τις 300.000 ευρώ
• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ
• Οι καταθέσεις και κινητές αξίες του οφειλέτη την 31/12/2014 δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ
• Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μείον ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρου εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης να μην ξεπερνά τις 50.000 ευρώ

Ο δανειστής κατά την διάρκεια της απαγόρευσης έχει το δικαίωμα να ζητά από τον οφειλέτη οικονομικά στοιχεία για να εξακριβώνει την περιουσιακή του κατάσταση.

SHARE