Έρχεται ποινικοποίηση του Bullying

Έρχεται ποινικοποίηση του Bullying

Έρχεται ποινικοποίηση του Bullying

Με το νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη βουλή και αφορά την κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφαλείας τύπου Γ΄, υπάρχει μια τροποποίηση της τελευταίας στιγμής.

Η τροποποίηση αφορά την ποινικοποίηση του εκφωβισμού, δηλαδή του bullying, όπως το γνωρίσαμε τελευταία. Ο δράστης θα τιμωρείται με φυλάκιση έως και 6 μηνών αν δεν προβλέπεται ποινή από άλλο νομοθέτημα. Επίσης την ίδια ποινή θα τιμωρείται και αυτός που παραμέλησε τα καθήκοντα του και επέτρεψε να πραγματοποιηθεί το συμβάν.

Είναι προφανές ότι η υπόθεση Γιακουμάκη των τελευταίων ημερών, αποτέλεσε το έναυσμα για την εισαγωγή αυτού του νομοθετήματος στο νομικό σχεδιασμό.

Η ακριβής διατύπωση του άρθρου του νομοσχεδίου:

Άρθρο 312. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά

Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι του δράστη ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή που του το έχει αφήσει στην εξουσία του ο υπόχρεος για την επιμέλειά του επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με κακόβουλη παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνεται αιτία να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας».

SHARE