Τροπολογία για εξάμηνη παράταση της ΕΓΣΣΕ

Τροπολογία για εξάμηνη παράταση της ΕΓΣΣΕ

Τροπολογία για εξάμηνη παράταση της ΕΓΣΣΕ

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η κυβέρνηση θα παρατείνει την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ως ένα μέτρο βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, καθώς σκοπός είναι η πραγματοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων για αύξηση του κατώτατου μισθού. Έτσι η τροπολογία αυτή χαρακτηρίζεται ως μεταβατικό στάδιο προστασίας των εργαζομένων που κινδυνεύουν με αναγκαστική υπογραφή ατομικής σύμβασης με τους εργοδότες τους.

Άρθρο…

1. Στο άρθρο 9 του ν. 1876/1990 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«Οι κανονιστικοί όροι εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο από τη λήξη ή καταγγελία και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό».

SHARE