Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δ.Σ. Λίμνης Πλαστήρα για τις 23/03/2015

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δ.Σ. Λίμνης Πλαστήρα για τις 23/03/2015

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δ.Σ. Λίμνης Πλαστήρα για τις 23/03/2015

Συνεδριάζει την 23η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Κατασκευή Αποχέτευσης Ακαθάρτων Εννέα Οικισμών Εντός της Λεκάνης Απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα» (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αυγέρος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για 1η παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός Επαρχιακών-Δημοτικών Οδών μεταξύ των Τ.Κ. του Δήμου» (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος )

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για 3η παράταση προθεσμίας του έργου: «Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις Οικιστικών Κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» (Εισηγητής: κ. Βασιλική Ξηροφώτου, Αντιδήμαρχος )

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Επισκευή Στέγης Γυμνασίου Μεσενικόλα» (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Βελτίωση Υποδομών Νεοχωρίου» προϋπολογισμού 12.500,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Οδοποιία Μοσχάτου» προϋπολογισμού 10.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Σκόνδρας, Δημοτικός Σύμβουλος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για γνωμοδότηση της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Μελέτη Ορθής Εφαρμογής – Επικαιροποίησης Ορίου Οικισμού Καλυβίων Πεζούλας» (Εισηγητής: Δήμαρχος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό οδικών τμημάτων των αριθμ. 2 και 9 Επαρχιακών Οδών, τον υποβιβασμό αυτών σε δημοτικές οδούς και χαρακτηρισμός της οδού Μητρόπολη-Μορφοβούνι (νέα χάραξη) ως Επαρχιακής Οδού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης για έξοδα κίνησης υπαλλήλων του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

13. Συζήτηση και λήψη απόφαση για την έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «επιΝΟΗΣΗ» έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για τον Αθλητικό Σύλλογο Μορφοβουνίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης κάρτας κατάθεσης σε Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή (Α.Τ.Μ.) (Εισηγητής: Πρόεδρος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και προσδιορισμό της επιτροπής παραλαβής των παρακάτω προμηθειών: Α) Προμήθεια υδρομετρητών, ποσού 10.000,00 € Β) Προμήθεια φρεατίων υδρομετρητών, ποσού 8.760,00 € Γ) Ταχυδρομικά τέλη, ποσού 2.480,76 (Εισηγητής: Πρόεδρος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και προσδιορισμό της επιτροπής παραλαβής της παρακάτω εργασίας: Εργασίες τοποθέτησης υδρομετρητών ποσού 24.000,00 € (Εισηγητής: Πρόεδρος)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015. ( Εισηγητής: Πρόεδρος)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Τ.Σ. Κρυονερίου για τη χορήγηση άδειας για τη ζωντανή μετάδοση εικόνας από την πλατεία Κρυονερίου μέσω διαδικτύου (Εισηγητής: Πρόεδρος)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου Καρδίτσας «Μενελαΐς» για οικονομικής στήριξη του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Μενελαΐδια» 2015. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). (Εισηγητής: Δήμαρχος)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και απόδοσης πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση με την ΠΕΔ Θεσσαλίας της ημερίδας με θέμα «Υδατικό δυναμικό της Λίμνης Πλαστήρα και άδειες χρήσης νερού» (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην κ. Τσιαμαντά Φωτεινή του Αντωνίου. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της Γρυπάρη Νικολέττας. (Εισηγητής: Πρόεδρος )

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κατοίκων του οικισμού Ράφηνα Τ.Κ. Καρίτσης Δολόπων. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Μοσχάτου (Εισηγητής: Πρόεδρος)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών δημοτών. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

SHARE