Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία της Μονάδας Παραγωγής Γλυκοζιτών Στεβιώλης

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία της Μονάδας Παραγωγής Γλυκοζιτών Στεβιώλης

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία της Μονάδας Παραγωγής Γλυκοζιτών Στεβιώλης

Στον οικισμό  Κόμπελο της Τοπικής Κοινότητος Φαναρίου του Δήμου Μουζακίου ξεκίνησαν τη Τετάρτη 18/3/2015 οι εργασίες για τη δημιουργία της Μονάδας Παραγωγής Γλυκοζιτών Στεβιώλης από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβιας  (ΑΣΥΣΤ). Μετά την κατάθεση των απαραιτήτων μελετών από την εταιρία μηχανικών     Κ Μ Ρ Engineers     στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ του Δήμου Καρδίτσας εκδόθηκε   άδειας δόμησης  με αριθμό 11 και αριθμό πρωτοκόλλου άδειας δόμησης 852/04-03-2015, υπέγραφει  από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συνεταιρισμού Γεώργιο Ν Κουλοσούσα Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης  Έργου με την Ρόμβος Κοιν. Σ. Επ. εταιρία Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες εργασίες όπως προβλέπονται από τις μελέτες για τις ανάγκες της Μονάδας.

Ήμαστε υπερήφανοι για αυτό που κάνουμε, τόνισε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού  Στέβιας Γεώργιος Ν Κουλοσούσας, καταφέρνουμε Αγρότες του Νομού μας να δημιουργήσουμε την πρώτη Μονάδα Παραγωγής Γλυκοζιτών Στεβιώλης στην Ευρώπη. Η καλλιέργεια του φυτού Στέβια μετά την αποπεράτωση της Μονάδας αυτής ριζώνει για τα καλά στο Ελληνικό έδαφος δίνοντας μεγάλη προστιθέμενη αξία στους παραγωγούς και στο Νομό μας.    Μέσα από αυτό το Συνεταιρισμό θέλουμε να δώσουμε την αξία που αρμόζει στον αγρότη, αναζητώντας καλλιέργειες που θα καλύπτουν ανάγκες του μέλλοντος,  να εισάγουμε νέες δυναμικές καλλιέργειες με υψηλή προστιθέμενη αξία,  να εκμεταλλευτούμε μόνοι μας τα προϊόντα που παράγουμε, να ενθαρρύνουμε τους αγρότες να αναζητήσουν λύσεις προς άλλες κατευθύνσεις. Το όραμα του Συνεταιρισμού  είναι πως ο κάμπος μας έχει τη δυνατότητα να γίνει πρότυπο Ευρωπαϊκό Κέντρο, να διαθέτει την αποδοτικότερη παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, να επιτύχει την πιο αξιόπιστη και φερέγγυα πιστοποίηση, να  είναι το σημείο αναφοράς της έρευνας και της τεχνολογίας, να ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς, να αποκτήσει ενθουσιασμένους καταναλωτές, να αποδώσει τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία, να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των καταναλωτών. Μέσα από τη συλλογικότητα και συμμετέχοντας σε Συνεταιρισμούς Νέας Γενιάς, όπως ο ΑΣΥΣΤ θα καταφέρουμε τα παραπάνω. Καλούμε επαγγελματίες Αγρότες του Νομού να συμμετέχουν ενεργά  στο Συνεταιρισμό μας .

SHARE