Τρίμηνη παράταση της ΕΓΣΣΕ

Τρίμηνη παράταση της ΕΓΣΣΕ

Τρίμηνη παράταση της ΕΓΣΣΕ

Παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου 2015 η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που λήγει στο τέλος Μαρτίου 2015. Περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου  που ψηφίστηκε στη βουλή στις 18 Μαρτίου 2015.

Παρακάτω ακολουθεί η σχετική διάταξη του Ν.4320/2015

Άρθρο 40

Στο άρθρο 9 του Ν. 1876/1990 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι κανονιστικοί όροι εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο από τη λήξη ή καταγγελία και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό.

SHARE