Την Πέμπτη 26 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο ΙΚΑ για τη...

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο ΙΚΑ για τη νέα ρύθμιση

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο ΙΚΑ για τη νέα ρύθμιση

Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση ξεκινάει την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Ο κύριος Σπυρόπουλος χαρακτήρισε την ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» καθώς όπως επισήμανε όσοι δεν υπαχθούν σε αυτήν θα υποστούν όλα τα αναγκαία μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ως τελευταία μέρα υπαγωγής στην ρύθμιση ορίζεται η 30 Απριλίου 2015.Μετά την ημερομηνία αυτή οι οφειλέτες θα μπορούν να υπαχθούν μόνο στη 12μηνη πάγια ρύθμιση.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που μπορούν να διακανονιστούν στην νέα ρύθμιση είναι αυτές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και 2 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το ποσό των 5000 ευρώ δεν καταλογίζονται προσαυξήσεις ενώ πάνω από το ποσό αυτό η προσαύξηση ορίζεται στο 0,25% μηνιαία.
Ο οφειλέτης μπορεί να ορίσει τον αριθμό των δόσεων που φτάνουν τις 100, αλλά με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.
Η πληρωμή της δόσης πρέπει να πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

SHARE