Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει στις 02/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30′ μ.μτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. Αναλυτικά η ανακοίνωση – πρόσκληση:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 2-4-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30′ μ.μ, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης για τη μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος “Άσπρος”στη θέση κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Καροπλεσίου (εισ.: Περσ. Ράγκου)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έκθεσης δράσεων επίτευξης στόχων του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή ετήσιας εισφοράς στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου – Λαμπερού (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και υλοποίηση του προγράμματος ROMED 2 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος στην επιτροπή της Π.Υ.Σ 33/06 για την έγκριση της ανανέωσης συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ του ήδη απασχολούμενου προσωπικού στις συγχρηματοδοτούμενες δομές του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη μιας οικογενειακής βοηθού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, κατηγορίας ΥΕ σε αντικατάσταση υπαλλήλου της Δομής “Βοήθεια στο σπίτι Ιτάμου” που παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης για την τμηματική οριοθέτηση του ποταμού “Καράμπαλη” στη θέση “Παλιτσιάκι” (εισ.: Περσ. Ράγκου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οριστική ονομασία – μετονομασία οδών και πλατειών του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Ιω. Σβάρνας)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην Τ.Κ. Αμαράντου της Δ.Ε.Ιτάμου (Θωμ. & Σερ. Μαχαίρας) (εισ.: Β. Ελευθερίου)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της Τεχνικής Εκθεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ» και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του (εισ.: Β. Ελευθερίου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του αναδόχου του έργου “Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας” για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων (εισ.: Β. Ελευθερίου)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην οδό Τέρμα Φαναρίου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 88/2015  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Μετατόπιση παροχής ισχύος 25 kVA (Νο 2) με αριθμό παροχής 41575605-01 στη διεύθυνση Δραγατσανίου – Ευζώνων Καρδίτσα” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα  (εισ.: Β. Ελευθερίου)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στις οδούς Θεσσαλιώτιδος και Καβάφη (εισ.: Β. Ελευθερίου)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου (εισ.: Γ. Αγγέλου)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παραστατικών και μισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-10 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος περιπτέρου (Νικ. Κατσαρός) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος περιπτέρου (Αν. Ακριβούλη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (Σφαγεία Α.Ε) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διόρθωση λανθασμένης ημερομηνίας αρχικής βεβαίωσης σε μεταφερόμενους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων με ποσά χρέωσης 1,00 € (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π ετών 2014 – 2015 (Γ. Τσίνας κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους 0,5 % (Βασ. Γιάνκας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού καταβληθέντος ως παράβολο ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (Πιπέρης & Σια Ο.Ε) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (Ιω. Μπαξεβάνος) (εισ.: Περσ. Ράγκου)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Ελ. Παλάντζα) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Ευ. Παλάντζα) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Παρ. Μανασή) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Κων. Παγάνας) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Παν. Λυχρίτη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Ευδ. Λυχρίτη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Αντ. Κρικέλη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών (σκέλος διαγωνισμών) έτους 2015 (αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών (σκέλος απ” ευθείας αναθέσεων – φάση 4) έτους 2015 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)

47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2014 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)