Περαίωση για ξεχασμένες δηλώσεις

Περαίωση για ξεχασμένες δηλώσεις

Περαίωση για ξεχασμένες δηλώσεις

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νέου νόμου 4321/2015, έρχεται στο προσκήνιο η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων του φορολογούμενου που αφορούν υποχρεώσεις προς την φορολογική αρχή έως και 31/12/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο:

Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ, Εισοδήματος κλπ, έχουν την δυνατότητα να το πράξουν τώρα χωρίς την επιβολή των προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για εκπρόθεσμη υποβολή. Εν αναμονή λοιπόν της εγκυκλίου του Υπουργείου για τις διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία.

SHARE