Από το νέο έτος η υποχρεωτική ανανέωση δελτίου ανεργίας μέσω διαδικτύου

Από το νέο έτος η υποχρεωτική ανανέωση δελτίου ανεργίας μέσω διαδικτύου

Από το νέο έτος η υποχρεωτική ανανέωση δελτίου ανεργίας μέσω διαδικτύου

Με την υπ΄ αριθμόν 576/11/3.3.2015 απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ,τροποποιείται η παλαιώτερη απόφαση και ορίζεται ότι η υποχρεωτική ανανέωση του δελτίου ανεργίας με κωδικούς πρόσβασης θα εφαρμοστεί από 04/01/2016.

SHARE