Η «επανεκκίνηση» ξεκίνησε

Η «επανεκκίνηση» ξεκίνησε

Του Βασιλόγαμβρου Χρήστου

Η «επανεκκίνηση» ξεκίνησε

Με το νόμο «4321/2015- Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» που ισχύει από 21/3/2015, η κυβέρνηση επιχειρεί να «επανεκκινήσει την Ελληνική Οικονομία» βάζοντας τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία. Ο τρόπος που το κάνει είναι απλός αλλά και επικίνδυνος.
Στο άρθρο 21 καθιερώνει την υποχρέωση των Ελληνικών επιχειρήσεων σε παρακράτησης φόρου επί του συνόλου των δαπανών που πραγματοποιούν με επιχειρήσεις της Κύπρου & της Βουλγαρίας(λόγω προνομιακού φορολογικού συντελεστή) μέχρις ότου αποδείξουν ότι οι συναλλασσόμενες επιχειρήσεις αυτές δεν είναι «μαϊμού». Μόνο τότε θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης των δαπανών αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα τους, και τότε θα επιστρέψει η φορολογική διοίκηση τον παρακρατηθέντα φόρος(!!!!!!).

Το άρθρο αυτό αντιμετωπίζει με καχυποψία τις Ελληνικές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με την Κύπρο και την Βουλγαρία, υποχρεώνοντας τες να αποδείξουν ότι είναι τίμιες . Αντιμετωπίζει κάθε συναλλαγή ως ύποπτη χωρίς να θέτει κριτήρια φυσικής διακίνησης των εμπορευμάτων και συνήθους δραστηριότητας. Θέτει την παρακράτηση φόρου ως εξασφάλιση για να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις σε έλεγχο. Έλεγχος υπήρχε και πριν την δημοσίευση του 4321/2015,με την θέσπιση του άρθρου 65 του 4172/2013.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων που εξάγει η Ελλάδα, περνούν τιμολογιακά από τις χώρες αυτές μέσω τριγωνικών συναλλαγών καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτών διαθέτει εγκαταστάσεις στις χώρες αυτές.
Εν αναμονή λοιπόν των αντιδράσεων και των διευκρινιστικών εγκυκλίων του υπουργείου, έως ότου αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθρο. Αν δεν αποσυρθεί αναμένεται μεγάλο πρόβλημα στην ρευστότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων στο όνομα της «επανεκκίνησης της οικονομίας»

SHARE