Ποιοι πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση

Του Βασιλόγαμβρου Χρήστου

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση

Γενικός Κανόνας:
Φορολογική δήλωση υποβάλουν όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δήλωση είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αυτοί που έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31/12/1995.Φορολογουμενοι όμως που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος αλλά δεν απέκτησαν εισόδημα μέσα στο 2014,δεν υποβάλλουν.

Επιτηδευματίες:
Όλοι, ακόμα και αυτοί που έχουν κάνει έναρξη μέσα στο 2014 αλλά δεν έχουν εισοδήματα.

Παντρεμένοι:
Οι παντρεμένοι υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματα τους. Στην κοινή αυτή δήλωση, ο φόρος υπολογίζεται χωριστά στο εισόδημα κάθε συζύγου. Υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου. Το γεγονός ότι είναι υπόχρεος υποβολής για λογαριασμό της συζύγου, δεν τον καθιστά και υπόχρεο πληρωμής του φόρου της συζύγου. Για τον λόγο αυτό, αν σε περίπτωση ο ένας από τους δυο δηλώσει ζημιές, αυτές δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου. Για όσους παντρεύτηκαν μέσα στο 2014,και αυτοί πρέπει να κάνουν κοινή δήλωση, καθώς ο νόμος ορίζει ότι αν την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής(δηλαδή 2015) έχει ήδη τελεστεί και υπάρχει γάμος, οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση ανεξάρτητα αν ο γάμος τελέστηκε στην αρχή ή στο τέλος του προηγούμενου έτους(δηλαδή 2014).Στην περίπτωση αυτή, πριν την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει να δηλώσουν την μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης στο Μητρώο της Εφορίας.

Διαζευγμένοι:
Οι διαζευγμένοι υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Απαιτείται η ύπαρξη έγγραφης λύσης του έγγαμου βίου(διαζύγιο, πρακτικό κατανομής περιουσίας) διότι το βάρος της απόδειξης το έχει ο φορολογούμενος. Προσοχή στους διαζευγμένους που η λύση του έγγαμου βίου πραγματοποιήθηκε εντός του 2014, διότι αυτοί πρέπει να επισκεφτούν το Μητρώο της Εφορίας πριν την υποβολή της δήλωσης και να το δηλώσουν.

Σύζυγοι σε διάσταση:
Οι σε διάσταση σύζυγοι υποβάλουν και αυτοί ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Η διάσταση είναι πραγματικό γεγονός(χωρισμός κλίνης) και μπορεί να αποδεδειχθεί χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί δικονομική πράξη. Απαιτείται η αποσυσχέτιση ΑΦΜ στο Μητρώο της Εφορίας προσκομίζοντας δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την διάσταση όπως αντίγραφο αγωγής για διατροφή, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο, αποδεικτικό διαφορετικής διεύθυνσης κατοικίας από τον/την σύζυγο κλπ και πάντα υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι η οικογενειακή σχέση βρίσκεται σε διάσταση. Πολλές φορές η ΔΟΥ δέχεται μόνο την υπεύθυνη δήλωση χωρίς την προσκόμιση άλλου δικαιολογητικού.

Κάτοικοι εξωτερικού:
Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο.

Φοιτητές/Ενήλικα τέκνα:
Οι φοιτητές και ενήλικα τέκνα είναι υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση όταν αποκτούν εισόδημα, ακόμα κι αν είναι εξαρτώμενα μέλη.

Ανήλικα τέκνα:
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ανηλίκων τέκνων, καθώς υπόχρεος υποβολής της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο γονέας είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά και θα φορολογηθούν στο όνομα του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο ο ανήλικος έχει φορολογική υποχρέωση, όπως για παράδειγμα το εισόδημα από μισθωτή εργασία(Ταϊλάνδη γίναμε!!!) και η σύνταξη που περιήλθε στον ανήλικο αιτία θανάτου γονέα, συνεπώς η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα υποβληθεί στο όνομα του ανήλικου.

Θάνατος φορολογούμενου:
Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί σε περίπτωση θανάτου φορολογούμενου. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι όλοι οι κληρονόμοι(ανεξάρτητα από τον λόγο της κληρονομικής του μερίδας) για το σύνολο των εισοδημάτων του θανόντος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του. Ο κάθε ένας όμως θα καταβάλει μόνο το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο ποσό της κληρονομικής του μερίδας.

Taxshield logo

Βασιλόγαμβρος Xρήστος
Οικονομολόγος-Λογιστής
Ηρώων Πολυτεχνείου 6,Καρδίτσα
τηλ:2441_181025,email:c.vasilogambros@gmail.com

SHARE
Οικονομολόγος-Λογιστής. Απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα. Τηλ: 2441181025.