ΟΣΔΕ 2015 και νέα ΚΑΠ 2015-2020

ΟΣΔΕ 2015 και νέα ΚΑΠ 2015-2020

ΟΣΔΕ 2015 και νέα ΚΑΠ 2015-2020

Το 2015 αποτελεί κομβικό έτος διότι θα ενεργοποιηθούν τα δικαιώματα της περιόδου 2015-2020. Για το λόγο αυτό, οι φετινές δηλώσεις είναι οι πιο σημαντικές της δεκαετίας. Η μείωση των επιδοτήσεων αποτελεί γεγονός με την ΝΕΑ ΚΑΠ και γι’ αυτό κάθε απώλεια που θα οφείλεται στην μη πραγματοποίηση των δεσμεύσεων του Νέου Κανονισμού, δεν είναι επιθυμητή. Οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέξουν σε ποια από τις 4 κατηγορίες ανήκουν ανάλογα με τις εκτάσεις που δηλώνουν, ώστε να υπολογίσουν πόσες καλλιέργειες πρέπει να έχουν και σε τι έκταση.

οσδε

Το 5% – Περιοχή Οικολογικής Εστίασης καλύπτεται με αγρανάπαυση, ψυχανθή αλλά και με άλλους τρόπους όπως τάφροι μεγίστου πλάτους 6 μέτρων, ζώνες ανάσχεσης 1 μέτρου κ.α. και καλό είναι όποιοι παραγωγοί ανήκουν σ’ αυτές τις κατηγορίες να επικοινωνούν μαζί μας ώστε να βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Σημαντικό για φέτος, όσοι καλλιεργούν βαμβάκι και σιτάρι σκληρό θα πρέπει να ξέρουν ότι για το βαμβάκι η ποσότητα σπόρου που είναι απαραίτητη είναι 1,6 κιλά/στρ και για τα σιτάρι 12 κιλά/στρ. Δικαιώματα θα πάρουν όλοι όσοι είχαν το 2013 ή δεν είχαν ποτέ αλλά το 2013 έκαναν δήλωση ΟΣΔΕ, για να αποδείξουν αγροτική δραστηριότητα. Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων θα πραγματοποιηθούν φέτος μόνο λόγω θανάτου, αλλά και σε νεοεισερχόμενους παραγωγούς που πήραν πρώτη φορά δικαιώματα το 2014 με μεταβίβαση προκειμένου να είναι δικαιούχοι των νέων δικαιωμάτων 2015-2020 (entry ticket). Εμείς σαν φορέας, έχοντας σαν παρακαταθήκη την περσινή επιτυχημένη χρονιά με ποσοστό πληρωμών 99% , συνεχίζουμε και φέτος στα ίδια υψηλά επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Θέλοντας να ικανοποιήσουμε την αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας, δημιουργήσαμε δύο νέα υποκαταστήματα : Σοφάδες, 28ης Οκτωβρίου 17 (δίπλα στο ΚΤΕΛ), Παλαμάς, Στρ. Παπάγου 14 (πλατεία δημαρχείου). Είμαστε στη διάθεση των παραγωγών όλου του νομού για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις. Τέλος να τονίσουμε ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την δήλωση ΟΣΔΕ του 2015 αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίδεται πριν την ημέρα που θα γίνει η δήλωση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης των παραγωγών (ΟΣΔΕ) 2015
(*Όσα απαιτούνται κατά περίπτωση & εφόσον υπάρχουν αλλαγές).

Α) Φυτικό κεφάλαιο
1. Εκκαθαριστικό 2014
2. Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων (για ενοικιαζόμενα
αγροτεμάχια)
3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ.
λογαριασμού ταμιευτηρίου
4. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων
του διαβατηρίου)
5. Αντίγραφο Ε9 που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων (για ιδιόκτητα
αγροτεμάχια)
6. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού και Σκληρού Σίτου (καρτέλες
και τιμολόγιο ή ακριβές αντίγραφο τιμολογίου) (εφόσον αιτούνται)
7. Αντίγραφο ΑΜΚΑ.
8. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ
9. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων, καπνού, ενεργειακών
καλλιεργειών και την βιομηχανική ντομάτα (εφόσον αιτούνται).

Β) Ζωϊκό κεφάλαιο
1. Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
2. Δελτίο Εμβολιασμού (Δ.Ε.) ή Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) του προγράμματος
βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων
3. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους
μετακινούμενους κτηνοτρόφους )

Γ) Εξισωτική Αποζημίωση
1. Εκκαθαριστικό και Ε1
2. Ε1 ιδιοκτήτη σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει φιλοξενούμενος
3. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ.
ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί
δήλωση φορολογίας εισοδήματος)
4. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους
μετακινούμενους κτηνοτρόφους)

SHARE
Ιδιοκτήτης του φορέα δηλώσεων ΟΣΔΕ Ν. Καρδίτσας «ΤΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και του γεωτεχνικού γραφείου «αγρολυσις» μαζί με τους Βαγγέλη Κουτσώνη και Λάμπρο Μανόπουλο.