Γέφυρα συνεργασίας ΤΕΕ και ΥΠΑΠΕΝ

Γέφυρα συνεργασίας ΤΕΕ και ΥΠΑΠΕΝ

Γέφυρα συνεργασίας ΤΕΕ και ΥΠΑΠΕΝ

Συμφωνήθηκε σύσταση μικτών επιτροπών ΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ για νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Το ΥΠΕΚΑ ανέλαβε δέσμευση να αξιοποιήσει το ΤΕΕ, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του, ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, σε όλο το φάσμα των νομοθετικών παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων, που προωθεί η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Σε συνάντηση που πραγματοποίησαν ο αναπληρωτής υπουργός ΥΠΕΚΑ Γ. Τσιρώνης με τους εκπροσώπους του ΤΕΕ, Θόδωρο Σεραφίδη πρώτο αντιπρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ, που ασκεί καθήκοντα προέδρου ΤΕΕ και Γ. Κυριακόπουλο πρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, συμφωνήθηκε η σύσταση μικτών επιτροπών ΥΠΕΚΑ-ΤΕΕ για την επεξεργασία και διαμόρφωση των νομοθετικών πρωτοβουλιών του ΥΠΕΚΑ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν σε πνεύμα καλής συνεννόησης και συνεργασίας θέματα που απασχολούν το ΤΕΕ και τους μηχανικούς, όπως η απλοποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της νομοθεσίας, η ισότιμη ποινική μεταχείριση των μηχανικών κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους με το σύνολο των ελλήνων πολιτών, θέματα ηλεκτρονικής πολεοδομίας, εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακής βελτίωσης κτιρίων κ.α.

SHARE