Επιδότηση μετατροπής καυστήρων πετρελαίου σε φυσικό αέριο

Επιδότηση μετατροπής καυστήρων πετρελαίου σε φυσικό αέριο

Επιδότηση μετατροπής καυστήρων πετρελαίου σε φυσικό αέριο

Δημοσιεύτηκε η πολυαναμενώμενη ΚΥΑ (αρ. φύλλου 479/30.3.2015) σύμφωνα με την οποία ενεργοποιείται η χρηματοδότηση αντικατάστασης καυστήρων πετρελαίων σε φυσικό αέριο. Η σχετική ρύθμιση είχε ψηφιστεί στη βουλή τον Νοέμβριο από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά λόγω των εκλογών η διαδικασία καθυστέρησε. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους των κατοικιών.

Το ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην Θεσσαλία φτάνει το ποσό των 5 εκ. ευρώ, χρήματα τα οποία θα διαχειριστεί η ΕΠΑ και το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 1.000 ευρώ έως 5.500 ευρώ ανάλογα με την ισχύ του καυστήρα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας πάνω στην υπό επιδότηση κατοικία
• Έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως κατοικία σύστημα θέρμανσης πετρελαίου
• Έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από την 25η Σεπτεμβρίου 2014 και μετά
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά το σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
• Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.500 ευρώ ανά τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.
• Βρίσκεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, και υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την αρμόδια ΕΠΑ
• Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.