Στο 14,40% το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας τον Ιανουάριο

Στο 14,40% το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας τον Ιανουάριο

Στο 14,40% το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας τον Ιανουάριο

Στο 14,40% ανήλθε το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας τον Ιανουάριο σύμφωνα με την έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμης».

Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σε όλη τη χώρα για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 – 31 Ιανουαρίου 2015 και παράλληλα εμπεριέχει στατιστικά στοιχεία της κοινής ελεγκτικής δράσης του Σ.ΕΠ.Ε και της Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας από 1.01.2015 έως 31.01.2015.
Τα εν λόγω στοιχεία αντλούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε και της Ε.ΥΠ.Ε.Α., καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων, όπου γίνεται η επεξεργασία και ανάλυση τους από το Τμήμα Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης και Αξιοποίησης Δεδομένων της Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και παρουσιάζονται αναλυτικά και σε μηνιαία βάση, στο ειδικό τεύχος «ΑΡΤΕΜΙΣ» που περιλαμβάνει όλο το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Για να διαβάσετε την έκθεση με τα στοιχεία της αποτύπωσης κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
SHARE