Ξεκινά σήμερα η υποβολή αίτησης ρύθμισης για χρέη αγροτών στον ΟΓΑ

Ξεκινά σήμερα η υποβολή αίτησης ρύθμισης για χρέη αγροτών στον ΟΓΑ

Ξεκινά σήμερα η υποβολή αίτησης ρύθμισης για χρέη αγροτών στον ΟΓΑ

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση από τους οφειλέτες αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών για χρέη που βεβαιώθηκαν και αφορούν μέχρι την 31 Ιουνίου 2014.Όσοι ενταχθούν έχουν το δικαίωμα απαλλαγής μεγάλου μέρους των προσαυξήσεων, ακόμη και του συνολικού ποσού αυτών.

Συμφώνα με την εγκύκλιο οι υποβολές αιτήσεων πραγματοποιείται στα κατά τόπους καταστήματα καθώς η ηλεκτρονική υποβολή αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 Απριλίου. Ο οφειλέτες μπορούν να πραγματοποιήσουν την υποβολή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 30 Απριλίου.

Προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και η προϋπόθεση παραμονής στην ρύθμιση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή της δόσης που καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του κάθε μήνα. Καθυστέρηση της δόσης επιτρέπεται μια φορά το δωδεκάμηνο από την ημερομηνία ένταξης.

Οι εκπτώσεις στις προσαυξήσεις

α. Εφάπαξ εξόφληση: To ποσοστό έκπτωσης είναι 100%
β. Έως 36 δόσεις 80%
γ. Από 37 έως 50 δόσεις 70%
δ. Από 51 έως 72 δόσεις 60%
ε. Από 73 έως 100 δόσεις 50%

Για οφειλές έως 5.000 ευρώ κύρια οφειλή δεν καταλογίζονται τόκοι καταβολής, ενώ άνω του ποσού αυτού επιβαρύνονται με επιτόκιο ετήσιο ύψους 0,25%.

SHARE