Οι ειδικότητες ανά Δήμο για τα πεντάμηνα

Οι ειδικότητες ανά Δήμο για τα πεντάμηνα

Αυτές είναι οι ειδικότητες ανά Δήμο στα πεντάμηνα κοινωφελούς εργασίας.

Οι ειδικότητες ανά Δήμο για τα πεντάμηνα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΟΦΑΔΕΣΜΟΥΖΑΚΙΛΙΜΝΗΑΡΓΙΘΕΑΠΑΛΑΜΑΣ

SHARE