364 προσλήψεις στον Νομό Καρδίτσας

364 προσλήψεις στον Νομό Καρδίτσας

364 προσλήψεις στον Νομό Καρδίτσας

Συνολικά 364 θέσεις εργασίας κοινωφελους εργασίας του ΟΑΕΔ ανακοινωσε ο οργανισμός για τον Νομό Καρδίτσας.

Η κατάταξη των θέσεων ανά Δήμο:

Δήμος Καρδίτσας: 131 θέσεις

Δήμος Παλαμά: 70 θέσεις

Δήμος Αργιθέας; 18 θέσεις

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: 19 θέσεις

Δήμος Μουζακίου: 53 θέσεις

Δήμος σοφάδων: 73 θέσεις

Κριτήρια επιλογής διακαιούχων
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω ̟προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις ̟παρακάτω κατηγορίες:
1.εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
2.εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
4.άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά ̟προσόντα τους
5.εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών.

Τρόπος αποστολής αιτήσεων

Με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συμμετοχής από 06/04/2015 και ώρα 10η ̟πρωινή έως και 27/04/2015 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.(Θα ενημερωθείτε με σχετικό άρθρο τις επόμενες ώρες από το Karditsa24.gr για την διαδικασία.)