Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τον νέο διακανονισμό οφειλών

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τον νέο διακανονισμό οφειλών

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τον νέο διακανονισμό οφειλών

Η Δ/νση Εισφορών πληροφορεί τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τον ισχύοντα διακανονισμό του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) καθώς και την σχετική εγκύκλιο υπ΄αριθμ. Β7/οικ.11798/596 . Μπορείτε να προσέλθετε στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους γραφεία/τμήματα ,προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά.

Δείτε την Ανακοίνωση ΕΔΩ