Τι πρέπει να γνωρίζετε για την διαδικασία στα πεντάμηνα του ΟΑΕΔ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την διαδικασία στα πεντάμηνα του ΟΑΕΔ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την διαδικασία στα πεντάμηνα του ΟΑΕΔ
  • Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΟΑΕΔ και θα ξεκινήσει στις 6/04/2015 στις 10:00 το πρωί με καταληκτική ημερομηνία στις 27/4/2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Μετά την προθεσμία αυτή οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
  • Δεν απαιτείται η αποστολή δικαιολογητικών στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ παρά μόνο για τους «αρχηγούς μονογονεικών οικογενειών»
  • Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να εκτυπωθεί, για να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής, καθώς με αυτά τα στοιχεία θα αναζητήσει τη σειρά κατάταξης στον πίνακα ή τον λόγο αποκλεισμού του.
  • Διόρθωση στοιχείων και παραλήψεων επιτρέπεται με νέα αίτηση και πάντα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Η επιλογή θα γίνει με το σύστημα μοριοδότησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

πινακας ΟΑΕΔ

 

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι μέχρι τη 27/04/2015 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους .Για τους άνδρες ενδιαφερόμενους δεν απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, αλλά αν κατά την διάρκεια του πενταμήνου αποφασίσουν την εκπλήρωση της θητείας τους, τότε λύεται αυτοδίκαια η εργασιακή σχέση.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ξανά συμμετάσχει σε προηγούμενο πρόγραμμα (πεντάμηνα) του ΟΑΕΔ
  • Οι επιτυχόντες στον οριστικό πίνακα κατάταξης στην παρούσα πρόσκληση, αποκλείονται από την διαδικασία κατάταξης σε άλλες Δημόσιες προσκλήσεις για ανέργους.
  • Για τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων δείτε εδώ:  364 προσλήψεις στο Νομό Καρδίτσας
  • Για τις ειδικότητες ανα δήμο δείτε εδώ      :    Οι ειδικότητες ανά Δήμο για τα πεντάμηνα